Promote Your business at next level !

बजार संजालमा प्रोफाइल बनाइ आफ्नो सेवाको बारेमा पोस्ट गर्न , ग्रुप पेज बनाउन तथा पोस्ट गर्न , विभिन्न मेम्बर हरु संग connect गरि आफ्नो network वृद्धि गर्न , Discussion Forum बाट आफ्नो सेवा को प्रोमोसन गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन / तर , बजार संजालको वेबसाइटमा Highlight बिज्ञापन गर्न तथा फेसबुकमा Boost गरि थप प्रोमोसन गर्न चाहनु हुन्छ भने निम्न प्रमोसन प्याकेज हरु उपलब्ध छन् /
3200
/Per 15 days
 • 1) Facebook Sponsored Targeted Boosting for 15 days at BazarSanjal Facebook Page
  बजार संजालको फेसबुक पेज बाट १ पोस्ट गरि १५ दिन सम्म निश्चित लोकेशन उमेर समूह लिङ्ग आदिका आधारमा टार्गेट गरि बुस्ट गरिन्छ।
 • 2) + Additional Promotion as Complimentary Service : Sponsored Boosting at BazarSanjal Website for 15 days ( Min. 50,000 Impression)
  बजार संजालको वेबसाइटमा १५ दिन सम्म Sponsored Boosting गरिने छ / यदि १५ दिन भित्र ५० हजार इम्प्रेसन नपुगेमा ५० हजार impression नहुदा सम्म बिज्ञापन भै राख्ने छ /
 •  

Recommended Plan

6000
/Month
 • 1) Facebook Sponsored Targeted Boosting for 30 days at BazarSanjal Facebook Page
  बजार संजालको फेसबुक पेज बाट २ पोस्ट गरि प्रति पोस्ट १५ दिनका दरले ३० सम्म निश्चित लोकेशन उमेर समूह लिङ्ग आदिका आधारमा टार्गेट गरि बुस्ट गरिन्छ।
 • 2) Additional Promotion as Complimentary Service : Sponsored Boosting at BazarSanjal Website for 30 days ( Min. 1 lakh impression )
  बजार संजालको वेबसाइट मा ३० दिन सम्म Sponsored Boosting गरिने छ / यदि ३० दिन भित्र १ लाख इम्प्रेसन नपुगेमा १ लाख impression नहुदा सम्म बिज्ञापन भै राख्ने छ /
16500
/3 Months
 • 1) Facebook Sponsored Targeted Boosting for 90 days at BazarSanjal Facebook Page
  १) बजार संजालको फेसबुक पेज बाट ६ पोस्ट गरि प्रति पोस्ट १५ दिनका दरले ९० दिन सम्म निश्चित लोकेशन उमेर समूह लिङ्ग आदिका आधारमा टार्गेट गरि बुस्ट गरिन्छ।
 • 2) Additional Promotion as Complimentary Service : Sponsored Boosting at BazarSanjal Website( Min. 4 lakh impression )
  बजार संजालको वेबसाइट मा ९० दिन सम्म Sponsored Boosting गरिने छ / यदि 90 दिन भित्र 4 लाख इम्प्रेसन नपुगेमा 4 लाख impression नहुदा सम्म बिज्ञापन भै राख्ने छ /

Frequently Asked Question

– प्रोमोसन गरिने सेवा – ब्यबसायको फोटो विवरण – भिडिओ उपलब्ध छ भने भिडिओ पनि उपलब्ध गराउनुहोस /
– कुन कुन लोकेसनमा सेवा उपलब्ध हुन्छ , सो जानाकारी दिनुहोस – त्यहि अनुसार Target गर्न सकिन्छ /
– आफ्नो सम्पर्क फोन – इमेल – भाइबर – WhatsApp आदि सम्पर्क ठेगाना दिनुहोस , जुनमा ग्राहकले तपाई लाइ सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ /
– बजार संजालको निशुल्क अप्सन अनुसार प्रोफाइल बनाइ सक्नु भएको छ भने प्रोफाइल लिंक दिनुहोस – नभएमा हामी बनाइ दिन्छौं /
– फेसबुक पेज तथा वेबसाइट संचालनमा छ भने link उपलब्ध गराउनुहोस – जुन हामी विज्ञापनमा समाबेश गर्छौं /
– जुन प्लान अनुसार बिज्ञापन गर्न चाहनु हुन्छ , सोहि अनुसारको शुल्क esewa ID 9849812684 मा भुक्तानी गरि Screenshot पठाउनुहोस /
सेवा ब्यबसाय को विवरण – फोटो र बिज्ञापन शुल्क प्राप्त भएको ढिलोमा २४ घण्टा भित्र बिज्ञापन शुरु हुनेछ /